Skab overblik - Skab udsyn

Med min indsigt i jura, økonomi, mægling, coaching og min holdning til at skabe samlede enkle løsninger på de udfordringer personer eller små virksomheder går og tumler med, er det mit mål at hjælpe flest mulig til et bedre og mere overskueligt liv.

Behovet for coaching/rådgivning kan være udløst af opstart af virksomhed, nye familieforhold (ægteskab eller børn), et nyt job, ønsket om at flytte, en skilsmisse, en arv eller måske ønsket om en gang for alle at få styr på økonomien.  

Mange oplever en usikkerhed omkring deres forhold, som faktisk er unødvendig. Dårlig økonomi eller manglende overblik påvirker også følelsesmæssigt og dermed kommer det til at fylde mere end nødvendigt, hvis man ikke tager ansvar.

Ofte kan man ved en personlig coaching/rådgivning, nemt og hurtigt skabe overblik og ro, og måske samtidig skabe det ekstra overskud, der giver plads til ønsker og drømme for fremtiden - luft til at udvikle eller skabe nyt.

Hvad kan jeg hjælpe med ?

Coaching. Jeg kan hjælpe dig med at afklare små og store problemstillinger,  idet jeg hjælper dig med at tænke og snakke tingene igennem på en anderledes måde.

Mægling. Jeg  hjælper med  afklaring af konflikter. Det kan være konflikter indenfor hjemmets 4 vægge, overfor andre personer eller firmaer. 

Økonomi.  Jeg hjælper med uvildige råd og forslag omkring personlig eller virksomhedsøkonomi f.eks. finansiering, afvikling af gæld eller en generel gennemgang af økonomien. Uanset hvor slemt det ser ud, hjælper jeg gerne med at rette op. 

En skrøbelig økonomi kan faktisk forbavsende hurtigt bringes på ret kurs, hvis man tager ansvar.

Jura. Jeg hjælper med forståelse og besvarelse af henvendelser fra det offentlige, virksomheder eller rådgivere – jeg hjælper med at skabe overblik i de dynger af love og regler, som påvirker vores dagligdag og gør det hele lidt mere uoverskueligt.

 

 

Uvildig - er det vigtigt ?

Den rådgivning, jeg giver, er uvildig og dermed uafhængig af andre økonomiske interesser.

Det eneste jeg ”sælger” er min viden og erfaring, samt et ønske om at hjælpe alle til et bedre liv. Jeg sælger ikke pensioner, forsikringer eller byggeprojekter.

Som uvildig rådgiver, modtager jeg ikke provision, honorar eller andre ydelser fra samarbejdspartnere. Dette for at sikre formålet om udelukkende at pleje kundens interesser.

Det du ”køber” er et bedre overblik over din situation i livet, virksomheden eller hvad det nu er vi arbejder med.

Kræver opgaverne specifik advokat eller revisorbistand vil jeg gøre opmærksom på dette og henvise dertil.

Etik i rådgivningen

Fortrolighed

Som uvildig coach/rådgiver vil jeg komme i besiddelse af personlige oplysninger om mine kunder. Alle disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt. Bliver det nødvendigt at videregive fortrolige oplysninger, sker det kun med kundens accept. Oplysninger modtaget i fortrolighed opbevares fortroligt.

Kompetence

Som uvildig coach/rådgiver må jeg ikke påtage mig opgaver, som jeg ikke har kompetencer til at udføre tilfredsstillende. Er der dele af opgaven jeg ikke kan løse, vil kunden blive gjort opmærksom på det, og blive henvist til relevant rådgivning hos anden rådgiver. Såfremt du ønsker det vil jeg selvfølgelig blive ved din side gennem hele forløbet.

Ansvar

Som coach/rådgiver er det min opgave at rådgive, vejlede, undersøge og afveje for og imod de nødvendige beslutninger, men det vil til enhver tid være din beslutning, om og hvordan du ønsker at bruge det.

Lovgivning

Som uvildig coach/rådgiver skal jeg som minimum overholde al gældende lovgivning på området.