Priser

Hvad skal du betale ?

Rådgivningen er altid individuel og tilpasset netop dine forhold. Derfor er det ikke til at give en helt fast pris på de forskellige typer af rådgivning. Du vil løbende blive orienteret om timeforbrug - både det brugte og muligt kommende.

Overraskelsen skulle gerne være alt det du får ud af det - ikke hvad du skal betale for det.

Dog vil der for særlige opgaver kunne aftales en anden timepris. Tilsvarende er der forskellige steder i opgavebeskrivelserne er angivet specialpriser for forløb. Disse priser er vejledende. Vil der pga. særlige omstændigheder gælde andre priser, vil dette blive oplyst på forhånd.

Anmod altid om et tilbud, hvis du er i tvivl.

Grundtakst

Udgangspunktet:

En pris på 750 kr. i timen plus moms - uanset opgaven. 

Transporttid afregnes med 150 kr. pr. kvarter plus moms.

Men lad os tale om opgaven så finder vi den rigtige pris.

 

Hvornår skal du betale ?

Betalingstidspunktet kan variere på basis af opgavetype og -varighed. Er opgaven af typen økonomisk redningsproces, skal der betales forud for hver samtale eller opgave.

Ratebetaling eller kontant betaling ved ankomst kan også aftales.