Mægling

Mægling er hjælp til afklaring af konflikter – uoverensstemmelser mellem mennesker eller virksomheder.

Konflikter og uoverensstemmelser behøver ikke nødvendigvis at være noget dårligt. Det afhænger af hvad man gør ved dem. Det er konflikter og uoverensstemmelser - modstand og uenighed – som gør os stærke og udvikler os. Forudsætningen er dog, at vi kan tage ved lære og lægge tingene bag os. 

Jeg tror ikke, at jeg endnu har mødt et menneske, som er blevet klogere, stærkere, rarere, eller på anden måde har udviklet sig ved altid at have ret og aldrig blive modsagt. Tvært imod er disse mennesker blevet mere selvglade og opblæste – de kan jo ikke tage fejl.

Mange konflikter opstår fordi små ting bliver gjort for store, og derved bliver det uvæsentlige væsentligt, eller fordi folk går efter personen og måden hvorpå tingene bliver sagt eller gjort, mere end efter budskabet.

Mit speciale er mægling

  • mellem kollegaer,
  • mellem medarbejdere og chefer,
  • mellem kunde og virksomhed

men jeg kan også gerne  hjælpe i andre forbindelser.

Mæglingen kan også bruges ved rådgivning af kun den ene part i en konflikt. Hvis den anden part ikke ønsker at deltage - af den ene eller anden årsag – så bliver ”mæglingen” mere en coaching, som handler om at søge forståelse af egne ønsker og behov ud fra en forståelse af de relationer konflikten fungere i – så man fremover kan agere med en god samvittighed og en positiv indstilling således, at det ikke er ens egne handlinger der forøger konflikten eller krænker den anden part.

Der er intet så sundt og naturligt som uenighed, der behandles åbent, ærligt og respektfuldt - det udvikler og kan blive vejen til fremgang. Får uenigheden lov at vokse kan blive vejen til krig. En krig har sjældent en vinder – men altid tabere.

At lytte til hinanden og blive bevidste om begges behov – selv om det kan være voldsomt og gøre ondt - er den eneste vej ud af konflikten og frem til løsninger, som tilgodeser begge parters interesser.

En god fredsaftale har kun vindere.

Kontakt mig for en uforpligtende indledende samtale om, hvordan vi kommer i gang.

Mæglingens dele

En mæglingsproces består af flere dele, som leder frem til parternes egne løsninger. Løsninger, som parterne selv når frem til og er enige om. Deltagelsen baserer sig på frivillighed og et aktivt ønske om at løse uoverensstemmelserne til bedste for fællesskabet.

Del 1. Konfliktens sammenhæng.

Parterne fortæller hver deres version af historien og sandheden – uden indblanding og kommentarer. For den ikke-fortællende part handler det om at lytte med respekt. Når begge parter har fortalt, struktureres uenighederne og vi søger i fællesskab at få konfliktens omstændigheder fastlagt og afgrænset. Derved åbnes for det videre arbejde.

Del 2. Parternes forhåbninger.

Nu fortæller parterne om deres bekymringer, interesser, ønsker og behov, hvad de gerne vil opnå med at få konflikten løst. Ved at lytte til hinanden kan parterne opnå en fælles forståelse af problemerne. Kun på dette grundlagt kan parterne blive i stand til i fællesskab at finde egne løsningsforslag.

Del 3. Løsnings”storm”.

Parterne sættes nu til at ”brainstorme” efter løsningsmodeller - ingen forslag er dumme eller umulige blot de udspringer af den fælles forståelse, som tilgodeser deres bekymringer, interesser, ønsker og behov. Parterne vil forhåbentlig opleve, at der findes, ikke bare én, men et utal af muligheder for at løse konflikten, som de kan se muligheder i.

Del 4. Konkretisering.

Parterne diskuterer de forskellige løsningsmuligheder og i fællesskab udvælger de en eller et par løsninger, som bedst sikre overensstemmelse med de fælles forudsætninger som blev opstillet tidligere.

Del 5. Aftale

På basis af den eller de løsninger som parterne er enige om indgås en forpligtende aftale. Og der udarbejdes en fælles plan for gennemførsel af aftalen