Professionel bestyrelse - vejen til ny energi og vækst

Etablering af professionel bestyrelse giver sædvanligvis mange virksomheder et løft. Et eksternt professionelt bestyrelsesmedlem kan stille spørgsmål, som ikke er rejst før, og stille krav til lederne.

En professionel bestyrelse vil desuden være en glimrende sparringspartner med udarbejdelse af vækst-planer.

Bestyrelsen skal koncentrere sig om de overordnede forhold, herunder særligt de strategiske og forretningsmæssige planer og beslutninger. Det gælder især i vækstvirksomheder, hvor de strategiske beslutninger er afgørende for succes.

To meget væsentlige forudsætninger for at få en god bestyrelse er,

• at få et klart og nogenlunde objektivt billede af virksomhedens situation og udviklingsmuligheder fremover,

• at ejeren/ejerne er afklarede m.h.t. forventninger om samspil, udbytte af bestyrelsen og bestyrelsens rolle mv.

Det kræver således at ejeren er klar. Klar til at lytte, klar til at skulle argumentere for sine synspunkter og klar til at respektere de eksterne bestyrelsesmedlemmers dømmekraft.

Som arbejdende bestyrelsesmedlem kan jeg sikre

• God kommunikation med rådgivere
• Optimale lånevilkår på lån og kassekreditter
• Opfølgning på økonomistyringen
• Juridisk overblik og juridisk analyser
• Inkassostyring
• Coaching/Sparring omkring udviklingsmuligheder
• Konfliktmægling
• Standardisering af forløb
• Kvalitetssikring af forretningsgange og administration

Læs mere om mine kvalifikationer  under ”om mig”.

Hvis du mener, at jeg kan bidrage til din virksomheds udvikling og vækst så kontakt mig snarest, så vi kan komme i gang.